Zwemles


Uw kind staat centraal

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteedt aan uw kind op zijn of haar niveau. Elk kind is anders wat leidt tot een andere benadering per kind. Waar het ene kind geremd moet worden, heeft de ander een duwtje in de rug nodig.
Onze onderwijzers streven naar een kindgerichte, persoonlijke aanpak om uw kind verder te brengen.
De groepjes zullen een ongeveer gelijk niveau hebben en wat het ene kind heel goed kan, heeft de ander wat meer moeite mee en andersom. Op deze manier kunnen de kinderen zich aan elkaar optrekken en worden de kinderen intrinsiek gemotiveerd.

Zwemles voor diploma A
Tijdens de zwemlessen staan veiligheid en plezier centraal.
Er wordt les gegeven in groepjes van 8 tot maximaal 10 kinderen en er is altijd een onderwijzer mee in het bad.

De periode naar het A diploma toe bestaat uit vier trajecten, namelijk de waterratjes, dolfijnen, orka’s en de A-groep.
Tijdens de eerste lessen zal er gewerkt worden aan het watervrij maken, de zelfredzaamheid van uw kind en de ligging in het water. Dit zal op een speelse manier aangeboden worden, zodat de kinderen zowel plezier als een hoog leerrendement hebben. In deze fase van de zwemles zal de basis gelegd worden voor de andere trajecten.
Zoals gezegd ligt tijdend het eerste traject de nadruk op het watervrij maken, ligging en zelfredzaamheid.
Tijdens het tweede traject zal naast bovengenoemde elementen een start gemaakt worden met de zwemslagen.
Hieropvolgend zal de schoolslag combinatie aangeleerd worden en de slagen verbeterd.
In de laatste fase voor het diploma wordt er geoefend voor het diploma. Het uithoudingsvermogen komt aan bod en de eisen volgens het npz-nrz voor het afzwemmen worden behandeld.

Tijdens de lessen kunt u meekijken via het scherm in de kantine. Een lekker kopje koffie of cappunccino mag natuurlijk niet ontbreken. Onze zwemschool maakt gebruik van Plan Internet, een module om de vorderingen van uw kind aan te geven. Als uw kind ingeschreven staat bij de zwemschool kunt u ten alle tijde inloggen met uw persoonlijke code.

De gegevens en de aanwezigheid wordt iedere les ingevuld door de desbetreffende onderwijzer. De scores worden ook bijgehouden, wat we wel uitdrukkelijk willen vermelden is dat dit een leidraad is en met name leuk voor de kinderen om te zien hoeveel goede scores nog moeten halen. De kinderen kunnen zelf een leuk symbooltje kiezen.

Zwemles voor diploma B
Omdat een A diploma geen volledige zekerheid biedt dat uw kind zich altijd en overal veilig kan bewegen waar water is wordt het sterk aangeraden om na het A diploma door te gaan voor diploma B.
De aanvulling van het B diploma zit in de extra oefeningen ter bevordering van survival, het oriënteren in het water en het groter uithoudingsvermogen.
Uiteraard kunt u bij ons na het behalen van het A diploma blijven lessen voor B.

Zwemles voor diploma C
Ook bieden wij natuurlijk zwemlessen aan voor C. Hierover volgt spoedig meer informatie. Voor eventuele interesse kunt u contact met ons opnemen.

De lessen duren 45 minuten.
De kosten voor de lessen bedragen 36,00 per maand.

Bij onze zwemschool bestaat de mogelijkheid om twee keer in de week te lessen.
Voor meer informatie kunt u bij onze onderwijzers terecht.

Zwemdiploma?

Je kunt bij ons je kinderen online aanmelden voor zwemles.


Aanmelden!