Lesplan


Het kind staat centraal

Kinderen kunnen beginnen met de zwemles op 4-jarige leeftijd. Ieder kind leert in zijn eigen tempo, het kind staat centraal. Uw kind doorloopt 5 niveaus alvorens het kan afzwemmen voor het A-diploma.

In alle niveaus wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om zwemveilig en zwemvaardig te worden, maar er is sprake van duidelijke accenten.

Eerste niveau

Tijdens het eerste niveau laten wij het kind langzaamaan wennen aan het water, hier biedt de zwemonderwijzer een begeleidende rol. De drempel is heel laag, het moet vooral niet eng zijn en we maken het zo leuk mogelijk voor uw kind. Met name kinderen met watervrees kunnen heel geleidelijk wennen aan het water. Daarnaast leren we de kinderen om te drijven op de buik en op de rug. Drijven is de basis voor het zwemmen. Wanneer kinderen dit onder de knie hebben kunnen ze door naar de volgende groep. Kinderen zitten minimaal 1 les tot maximaal 15-20 lessen in deze groep. Uitzonderingen daargelaten.

Niveau 2, 3, 4 en 5

In niveau 2, 3, 4 en 5 worden de volgende basiszwemslagen aangeleerd/ en of verbeterd

  • Drijven buik/rug
  • Watervrijheid/ ook onder water bewegen/zwemmen/duiken/springen
  • De enkelvoudige rugslag/beenslag buik
  • De schoolslag
  • De borstcrawl
  • De rugcrawl
  • Watertrappen

Kort samengevat. In niveau 2 staat het aanleren/verbeteren van de beenslagen centraal welke de kinderen nodig hebben voor niveau 3. Hierin staat het aanleren van de cominatie(schoolslag) centraal. Dit is best een complexe beweging. De ervaring leert dat kinderen naar verhouding langer in deze groep verblijven dan in de andere groepen.

In fase 4 verfijnen we de aangeleerde slagen zodat alles netjes in orde is voor de laatste groep namelijk Diploma A. Nu is het conditioneren van de slagen, trainen van het uithoudingsvermogen, en het zwemmen met kleding aan het belangrijkste accent.

Alvorens uw kind mag proefzwemmen krijgen de kinderen een briefje mee in de les.  Het Proefzwemmen vindt plaast in het Molenduinbad in Norg.

Na het proefzwemmen met goed vervolg volgt het Diploma zwemmen. Wanneer het A Diploma is behaald worden de kinderen automatisch geplaatst in de B Diploma groep.

Uitgangspunt voor de doorstroom van leerlingen naar een volgend niveau is het individuele niveau van de leerlingen.

Ieder kind doorloopt de leerweg in zijn eigen tempo.

Zwemdiploma?

Je kunt bij ons je kinderen online aanmelden voor zwemles.


Aanmelden!